Wpisy zamieszczone w: Warto przeczytać

EEG biofeedback

BIO-NEUROKLINIKA EEG s.c. Grupowa praktyka lekarska Gdańsk Wrzeszcz ul. Partyzantów 8 lok. 4 058 77 55 429, 695 741 364 Człowiek wykorzystuje mniej niż 10% potencjału swojego mózgu. Nowa metoda neurotechnologii daje szanse doskonalenia i zwiększania jego efektywności. Stwarza też...
Kontynuuj czytanie→

Rozwój mowy dziecka

Jak kształtuje się mowa dziecka. Do tego, aby móc komunikować się z otoczeniem za pomocą mowy człowiek przygotowuje się jeszcze przed swoim narodzeniem. W tzw. okresie przygotowawczym, czyli od 3 do 9 miesiąca życia płodowego wykształcają się narządy mowne i rozpoczyna się ich...
Kontynuuj czytanie→

Wczesna interwencja logopedyczna

Logopeda potrzebny od zaraz, czyli z niemowlakiem do logopedy. Mimo że mówić dziecko zacznie dopiero za kilka-kilkanaście miesięcy, już u niemowlęcia można przewidzieć potencjalne trudności z nauką mowy. I wtedy, nie zwlekając – trzeba zacząć działać! Zdolność mowy wykształca się w ciągu...
Kontynuuj czytanie→

Zaburzenia karmienia

Zaburzenia karmienia w odróżnieniu od zaburzeń odżywiania (jadłowstrętu psychicznego i bulimii), które odnoszą się do zachowań wynikających ze świadomej decyzji o ograniczaniu się w przyjmowaniu pokarmów i dotyczących głównie młodzieży w wieku dojrzewania oraz pacjentów dorosłych, dotyczą niemowląt i małych dzieci wymagających karmienia, tj. podawania posiłku...
Kontynuuj czytanie→

Jąkanie

Czy moje dziecko się jąka? Mówienie to skomplikowana i skoordynowana praca narządów: oddechowego, fonacyjnego (krtani) i artykulacyjnego (wargi, język, podniebienie, żuchwa). Normalny proces mówienia polega na harmonijnych i współdziałających ruchach mięśni wszystkich tych trzech narządów, przy małym napięciu mięśni. Mówienie płynne – to mówienie...
Kontynuuj czytanie→

Ryzyko dysleksji

Jak rozpoznać ryzyko dysleksji? Jak rozwija się moje dziecko, czy rozwój ten przebiega prawidłowo? Takie pytanie stawia sobie zapewne niejeden rodzic. Każda mama chciałaby, aby jej dziecko było sprawne fizyczne, mądre, bystre, szybko i bezstresowo poznało otaczający go świat, a następnie dobrze uczyło się...
Kontynuuj czytanie→

Dysleksja

Stwierdzenie, że ktoś ma dysleksję już na stałe zagościło w języku i realiach konfrontacji naszych dzieci z obowiązkiem szkolnym. Czy na pewno wszystkie trudności szkolne oznaczają dysleksję?Czym naprawdę jest to zaburzenie? Dysleksja rozwojowa w kontekście dyscyplin naukowych: „Specyficzne trudności w czytaniu i...
Kontynuuj czytanie→

Autyzm

Zaburzenie autystyczne należy do Całościowych Zaburzeń Rozwojowych. Według danych American Association of Pediatrics z 2004 roku zaburzenie autystyczne i zaburzenia pokrewne występują u jednego dziecka na 166, daje to 60 przypadków na 10 000 urodzeń. Mimo różnic występujących w danych statystycznych, można stwierdzić, że autyzm...
Kontynuuj czytanie→

ADD a ADHD

Czym różni się ADD od ADHD? W 1994 roku termin ADHD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder) w klasyfikacji DSM-IV zastąpił używaną wcześniej definicję ADD (Attention Deficit Disorder – ‘syndrom izolowanego zaburzenia deficytu uwagi’), choć w ostatnim czasie określenie ADD ponownie funkcjonuje coraz częściej (w terminologii...
Kontynuuj czytanie→

ADD (Attention Deficit Disorder)

Czym jest ADD ( Attention Deficit Disorder)? ADD jest podtypem ADHD z dominującym brakiem koncentracji uwagi, określanym także jako „ADHD bez nadpobudliwości psychoruchowej”. Dzieci tego typu nie podejrzewa się o ADHD, ponieważ nie demonstrują one wzmożonej aktywności, nie są impulsywne. W rzeczywistości są wręcz mało...
Kontynuuj czytanie→