Dorota Ogielska

Logopeda, specjalista neurologopeda, logopeda wczesnej interwencji, oligofrenopedagog.

Ukończyła m. in. kursy i szkolenia: „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna – zaburzenia funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy.”, „Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych.”, „Dysfagia – zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych.”, „Wykorzystanie metody werbotonalnej w terapii dzieci z problemami w komunikacji językowej.”, „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa.”, „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania w.g. prof. Jagody Cieszyńskiej” – Szkoła Krakowska, „Obsługa oraz wykorzystanie systemu MÓWik w terapii osób niemówiących.”  Ukończyła kurs instruktorski masażu niemowlęcego Shantala. Wzięła udział w konferencji naukowo-szkoleniowej „Terapia dziecka ze spektrum autyzmu” oraz konferencji  „Metody diagnozowania i terapii logopedycznej dzieci za zaburzeniami autystycznymi oraz z Zespołem Aspergera”.