Joanna Siedlecka

Logopeda, specjalista neurologopeda.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dorosłymi osobami z afazją, dziećmi w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Pracuje jako specjalista w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju małych dzieci. Ukończyła m. in. III-stopniowy kurs doskonalący „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”, warsztaty „Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-3 lat.”, „Diagnoza miofunkcjonalna.”, „Neurosensomotoryczna integracja odruchów twarzy. Stopień I.”