Justyna Wielk

Logopeda specjalista neurologopeda, terapeuta dzieci z autyzmem.

Ukończyła studia podyplomowe „Wczesne wspomaganie, edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju”. Ukończyła III stopniowy kurs doskonalący: „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem.”. Ukończyła m. in. szkolenia i warsztaty: „Rozwijanie mowy u dzieci z autyzmem.”, „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w oparciu o metodę Integracji Sensorycznej.”, „Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Elementy diagnozy i terapii dziecka 0-36 m.ż.”, „Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka. Strategie leczenia wg Marsha D. Klein i Tracy A. Delaney.”, „Jak to być jąkającym się.”, „Zaburzenia mikroflory jelitowej i nadwrażliwości pokarmowe w zaburzeniach ze spektrum autyzmu.”, „Integracja odruchów z całościowym systemem ciało-intelekt.”, „Opóźniony rozwój mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne.”, „Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne.”, „Metoda Krakowska – Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją).”, „Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji (pochodzenia korowego), alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo.”, „Afazja. Postępowanie z chorym w ostrym okresie udaru. Diagnoza i terapia.”, „Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób dorosłych chorych neurologicznie.”