Magda Jarząbek

15870964_1283432961694945_1856063922_n

Logopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta SI, terapeuta ręki.

Ukończyła m. in. kursy i szkolenia: „Trzystopniowe szkolenie z zakresu teorii, diagnozy i interwencji integracji sensorycznej wg Ayres prowadzonego przez ASI (Ayres’ Sensory Integration)”, „Dwustopniowe szkolenie z Terapii Ręki”, „Neurosensomotoryczna integracja odruchów twarzy. Stopień I”, „Wczesna terapia logopedyczna – zaburzenia mowy i funkcji pokarmowych”, „Diagnoza oraz terapia logopedyczna małego dziecka od 0 do 4 r.ż.”, „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania w.g. prof. Jagody Cieszyńskiej” – Szkoła Krakowska.