Magdalena Domańska

Logopeda, specjalista neurologopeda, pedagog specjalny.

Ukończyła m. in. szkolenia: III – stopniowy kurs Terapii Behawioralnej, „Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia.”, „Nie patrzy, nie słucha. Nie mówi! Od czego zacząć? – diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych”, „Dyzartria wyzwaniem dla logopedów”, „Zachowania trudne – jak radzić sobie z emocjami?”, „Integracja odruchów ustno-twarzowych, poziom 1”, „Karmienie terapeutyczne – podstawowe cele i zasady usprawniania funkcji oralnych związanych z przyjmowaniem pokarmów”, „Terapia sygmatyzmu międzyzębowego”, „Warsztaty Masażu Shantala”, „Metody i strategie terapeutyczne w mutyzmie wybiórczym”, „Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy”, „Warsztaty plastykoterapii, muzykoterapii oraz bajkoterapii”, „Aktywność muzyczno-ruchowa w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej – Taniec i improwizacja”,  Warsztaty metodyczne „Gry i zabawy stymulujące rozwój psychoruchowy małego dziecka” cz. I i II. Brała udział w konferencji: „Nauczanie i Wychowanie Integracyjne -„Mózg-ruch-zachowanie”. Jest dietetykiem – kurs I stopnia.