OFERTA

Diagnoza logopedyczna / neurologopedyczna dzieci, dorosłych

Sierpień 3, 2016
Każdy proces usprawniania czy reedukacji mowy powinien być poprzedzony rzetelną diagnozą logopedyczną. Pod pojęciem diagnozy...

Terapia logopedyczna/neurologopedyczna u dzieci

Sierpień 3, 2016
Terapia logopedyczna / neurologopedyczna u dzieci z: różnego rodzaju zaburzeniami mowy oraz wymowy, różnorodnymi wadami...

Terapia neurologopedyczna u osób dorosłych z afazją, dyzartrią

Sierpień 3, 2016
Afazja to całkowita lub częściowa utrata zdolności rozumienia i/lub nadawania mowy przebiegająca w następstwie udarów...

Wczesna interwencja logopedyczna u niemowląt, małych dzieci

Sierpień 3, 2016
Wczesna interwencja logopedyczna to praca logopedy z dzieckiem we wczesnym okresie jego życia, od urodzenia...

Diagnoza psychopedagogiczna, określająca etap rozwoju psychoruchowego dziecka

Sierpień 3, 2016
Badamy narzędziem KORP. Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) są narzędziem wystandaryzowanym, przeznaczonym do wstępnej oceny...

Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato – diagnoza i terapia nieprawidłowości sensorycznych

Sierpień 3, 2016
Spostrzeganie bodźców to aktywny, subiektywny oraz twórczy proces odbioru przetwarzania danych. Pojawiające się nieprawidłowości w...

PECS (Picture Exchange Communication System)

Sierpień 3, 2016
PECS (Picture Exchange Communication System) to opracowana przez Lori Frost I Andrew S. Bondy metoda...

Terapia pedagogiczna

Sierpień 3, 2016
Terapia pedagogiczna u dzieci z grupy ryzyka dysleksji, dysleksją, dysgrafią i dysortografią, ADD, ADHD, zakłóceniami i...

Terapia ręki

Sierpień 3, 2016
Terapia Ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców....