OFERTA

oferta
  • Cardiogram chart with medical stethoscope on table closeup

Diagnoza logopedyczna / neurologopedyczna dzieci, dorosłych

Sierpień 3, 2016
Każdy proces usprawniania czy reedukacji mowy powinien być poprzedzony rzetelną diagnozą logopedyczną. Pod pojęciem diagnozy...
  • Child playing with wooden train. Toy railroad for kids. Toddler kid at day care. Educational toys for preschool and kindergarten child. Little girl at daycare.

Terapia logopedyczna/neurologopedyczna u dzieci

Sierpień 3, 2016
Terapia logopedyczna / neurologopedyczna u dzieci z: różnego rodzaju zaburzeniami mowy oraz wymowy, różnorodnymi wadami...
  • Doctor with female patient

Terapia neurologopedyczna u osób dorosłych z afazją, dyzartrią

Sierpień 3, 2016
Afazja to całkowita lub częściowa utrata zdolności rozumienia i/lub nadawania mowy przebiegająca w następstwie udarów...
  • happy child playing educational toys isolated on white

Wczesna interwencja logopedyczna u niemowląt, małych dzieci

Sierpień 3, 2016
Wczesna interwencja logopedyczna to praca logopedy z dzieckiem we wczesnym okresie jego życia, od urodzenia...
  • Learning tools ready with back to school background

Diagnoza psychopedagogiczna, określająca etap rozwoju psychoruchowego dziecka

Sierpień 3, 2016
Badamy narzędziem KORP. Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) są narzędziem wystandaryzowanym, przeznaczonym do wstępnej oceny...
  • Five year old boy with hands painted in colorful paints ready for hand prints

Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato – diagnoza i terapia nieprawidłowości sensorycznych

Sierpień 3, 2016
Spostrzeganie bodźców to aktywny, subiektywny oraz twórczy proces odbioru przetwarzania danych. Pojawiające się nieprawidłowości w...
  • Boy counting numbers with blocks and saying I can count. Isolated on White

PECS (Picture Exchange Communication System)

Sierpień 3, 2016
PECS (Picture Exchange Communication System) to opracowana przez Lori Frost I Andrew S. Bondy metoda...
  • Portrait of smiling girl at workplace with the apple

Terapia pedagogiczna

Sierpień 3, 2016
Terapia pedagogiczna u dzieci z grupy ryzyka dysleksji, dysleksją, dysgrafią i dysortografią, ADD, ADHD, zakłóceniami i...
  • ChromaStock_4913016

Terapia ręki

Sierpień 3, 2016
Terapia Ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców....