Wczesna interwencja logopedyczna to praca logopedy z dzieckiem we wczesnym okresie jego życia, od urodzenia do około 3 roku życia. Jest to okres intensywnego dojrzewania układu nerwowego dziecka – czas najkorzystniejszy do stymulacji i wyrównywania deficytów, nieprawidłowości w rozwoju mowy. Daje szansę usprawniania funkcji pokarmowych oraz komunikacyjnych.