Spostrzeganie bodźców to aktywny, subiektywny oraz twórczy proces odbioru przetwarzania danych. Pojawiające się nieprawidłowości w jego zakresie powodują, iż poszczególne reakcje na doświadczenia sensoryczne stają się odmienne od przeciętnych oraz mogą powodować dyskomfort, a nawet utrudniać normalne funkcjonowanie. Obniżona lub podwyższona wrażliwość na bodźce często występuje w zróżnicowanym zakresie. Może przejawiać się w postaci nieprawidłowych reakcji dotykowych, wzrokowych, słuchowych, węchowych lub smakowych, a także zaburzeń w odczuwania ruchu i świadomości pozycji własnego ciała w przestrzeni. Metoda Stymulacji Sensorycznej polega na dostarczaniu kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych we wszystkich obszarach, w sposób szczegółowo opracowany i zindywidualizowany dla danej osoby. Poprawia ogólne funkcjonowanie organizmu oraz pomaga rozwijać funkcje neurologiczne. Terapia polega na normalizacji działania kanałów percepcyjnych – przyczynia się ona do stopniowego zanikania zachowań autostymulacyjnych. Wraz z zanikaniem zachowań autostymulacyjnych zwiększa się uwaga dowolna dziecka i możliwości uczenia się oraz współdziałania z innymi ludźmi.