eeg.biofeedback.logo  EEG biofeedback

BIO-NEUROKLINIKA EEG s.c.

Grupowa praktyka lekarska

Gdańsk Wrzeszcz ul. Partyzantów 8 lok. 4

058 77 55 429, 695 741 364

Człowiek wykorzystuje mniej niż 10% potencjału swojego mózgu.

Nowa metoda neurotechnologii daje szanse doskonalenia i zwiększania jego efektywności. Stwarza też ogromne możliwości w leczeniu zaburzeń neurologicznych, psychiatrycznych, psychosomatycznych.

Neurotechnologia to interdyscyplinarna dziedzina medycyny, która ma za zadanie polepszyć nasze możliwości psychiczne metodą treningu przy wykorzystaniu specjalistycznej diagnostyczno- terapeutyczno-stymulacyjnej aparatury medycznej opartej na technice komputerowej.

Co to jest eeg biofeedback i jak działa?

EEG BIOFEEDBACK (neurofeedback) – wykorzystuje właściwość, że mózg ludzki w ramach swojej aktywności wytwarza różne zakresy fal elektromagnetycznych, charakterystycznych dla różnych rodzajów tej aktywności.

Aparatura rejestruje cztery rodzaje fal – delta, theta, alfa, beta. Każda z tych fal odpowiada za inną aktywność mózgu. Na przykład fale theta odpowiadają za sen i fantazjowanie, a fale beta1 za aktywne myślenie.

Z kolei fale alfa pojawiają się w stanie relaksu. Jeżeli w czasie czuwania wytwarzamy za dużo fal theta, nie mamy warunków do sprawnego myślenia czy koncentrowania się.

Podczas treningu eeg biofeedback można nauczyć się regulować przebieg fal i dostosować je do aktualnych potrzeb. Urządzenie do neurofeedbacku to elektroencefalograf z odpowiednim oprogramowaniem.

Elektrody podłączane w różnych miejscach na skórze czaszki pacjenta zbierają dane o występowaniu poszczególnych pasm fal, a oprogramowanie zamienia te informacje w zrozumiały dla pacjenta obraz wideogry.

Komputer przetwarza dalej sygnał i zapewnia sprzężenie zwrotne. Sprzężenie zwrotne jest informacją o tym, jakie fale mózgowe przeważają w danej chwili.

Przebieg własnych fal mózgowych, przepisany graficznie pod postacią wideogry, obserwuje trenowany pacjent na swoim monitorze.

Trenujący widzi czynność bioelektryczną swojego mózgu pod postacią samochodu, samolotu, piłki czy rzeki w ruchu i uczestniczy w grze wyłącznie poprzez własne myśli – bez klawiatury czy manipulatora. Kieruje samochodem, samolotem, piłką, czy rzeką poprzez odpowiednią koncentrację umysłu na wykonywanym zadaniu. Polecenia, które w innych sytuacjach łączą się z ruchem rąk, są tu odbierane bezpośrednio na poziomie decyzji mózgu.

Kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, otrzymujemy nagrodę w postaci punktów, gra się udaje.

Przy wzroście niepożądanych pasm nie odnosimy sukcesu w grze. Mózg stopniowo reaguje na motywacyjne wskazówki proponowane przez komputer w postaci nagrody za dobre wyniki gry. W ten sposób mózg sam rozwija proces uczenia się wysyłania najbardziej odpowiednich częstotliwości fal mózgowych.

Od kiedy istnieje metoda i w jakich sytuacjach pomaga?

Technologia ta została stworzona w Amerykańskim Centrum Badan Kosmicznych. NASA początkowo wykorzystywała ją do szkolenia astronautów i pilotów, którzy w warunkach ogromnego stresu musieli bezbłędnie wykonywać złożone czynności.

Dzisiaj technologia eeg biofeedback wykorzystywana jest:

  • w psychologii, gdzie wspomaga leczenie zaburzeń psychosomatycznych, psychicznych, np. stanów lękowych, natręctw, depresji, zespołu chronicznego zmęczenia, bulimii i anoreksji, pomaga w zwalczaniu tremy i stresu, napięć wewnętrznych i niedostatecznej samooceny
  • w medycynie wspomaga leczenie zaburzeń neurologicznych np.padaczki, niektórych form upośledzenia umysłowego oraz parkinsonizmu, wspomaga rehabilitację po operacjach mózgu, udarach mózgu
  • ostatnio jest też szeroko stosowana pomagając w uczeniu się, zwalczaniu dysleksji, ADD, ADHD, zaburzeń zachowania, napięć wewnętrznych i niedostatecznej samooceny, przy przewlekłych bólach głowy i migrenach, zaburzeniach snu.