INTEGRACJA SENSORYCZNA – GDAŃSK

CZYM JEST TERAPIA SI (ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ)?

Test

Jest to zespół działań, ćwiczeń, zabaw i aktywności, które mają za zadanie wyzwalanie konkretnych reakcji sensorycznych, dzięki czemu następuje poprawa organizacji wrażeń zmysłowych. Terapia SI jest prowadzona przez terapeutę integracji sensorycznej w specjalnie do tego celu przygotowanej pracowni i z użyciem pomocy do Integracji Sensorycznej, czyli terapia integracji sesnorycznejw formie zabawy odbywa się w salach wyposażonych w przyrządy umożliwiające stymulację układu proprioceptywnego, przedsionkowego, dotykowego, wzrokowego, słuchowego i węchowego. Celem terapii SI jest kontrolowana stymulacja wszystkich systemów zmysłowych, która wpływa na poprawę funkcjonowania w sferze emocjonalnej i motorycznej. Najbardziej podstawowe, główne objawy zaburzeń integracji sensorycznej to m. in. : wzmożona lub obniżona wrażliwość na bodźce (dotykowe, słuchowe, zapachowe itp.), nadaktywność ruchowa lub znacznie obniżona aktywność, problemy ze skupieniem, koncentracją uwagi, osłabioną koordynację wzrokowo–ruchową, niezgrabność ruchową, trudności w rozróżnianiu stron, poczuciu kierunku, niestabilność emocjonalną, trudności w czynnościach samoobsługowych, codziennych, zaburzenia interakcji z innymi dziećmi, trudności manualne.

Nasze Centrum w Gdańsku specjalizuje się również w diagnozowaniu tego rodzaju problemów. Szczegółowy wywiad obejmuje przebieg ciąży, porodu, rozwoju dziecka oraz ewentualnych problemów zdrowotnych. Kolejną czynnością jest przeprowadzenie przez terapeutę testów u małego pacjenta i obserwacja jego zachowania. Wszystkie te informacje stanowią bazę do stworzenia terapii integracji sensorycznej dostosowanej do potrzeb i możliwości dziecka w danym momencie.