Agnieszka Burka

agnieszka b Agnieszka Burka

Logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta ręki

Ukończyła studia podyplomowe: Oligofrenopeadogika – Edukacja i rehabilitacja osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Spektrum Autyzmu. Wkrótce rozpocznie specjalizację neurologopedyczną. Ukończyła m.in. następujące kursy i szkolenia: ‘Terapia ręki- I i II stopień’, ‘AAC- MAKATON stopień I’, ‘AAC -Szkolenie z zakresu oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia “Sprawdź, jak się porozumiewam” – 3 stopnie, Moduł 1 – ‘Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych’, ‘Opóźniony rozwój mowy – diagnoza i terapia krok po kroku’, ‘ Terapia miofunkcjonalna (stopień I)’.