Angelika Raczyło

Terapeuta Integracji Sensorycznej, surdopedagog, pedagog, trener TUS, terapeuta wybiórczości pokarmowej

Ukończyła kurs „Integracja sensoryczna. Diagnoza i terapia dzieci”, jest certyfikowanym diagnostą i terapeutą SI. Ukończyła studia na kierunku: Pedagogika Specjalizacja: Pedagogika resocjalizacyjna z elementami psychoterapii oraz na kierunku: Pedagogika resocjalizacyjna , z przygotowaniem pedagogicznym. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi w różnym wieku z różnorodnymi zaburzeniami. Ukończyła kurs dla Trenerów Umiejętności Społecznych. Ukończyła szkolenie “Najpierw zapytaj o zgodę-zlęknione niejadki, niespokojne posiłki” prowadzone przez Marsha Dunn Klein.