Anna Siewaszewicz

siewaszewicz Anna Siewaszewicz

Neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta dzieci ze spectrum autyzmu, terapeuta zajęciowy, trener TUS

Odbyła m. in. następujące kursy i szkolenia: ‘Terapia poznawczo-behawioralna’, ‘Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – terapia dzieci ze spektrum autyzmu’, ‘Terapia manualna w logopedii’, ‘Masaż logopedyczny od podstaw’, ‘Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych’, ‘Terapia miofunkcjonalna®: kompleksowy i funkcjonalny program obszaru orofacjalnego – stopień I i II’