Emilia Dudek

emilia Emilia Dudek

Neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta ręki

Odbyła m. in. następujące kursy i szkolenia: ‘Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)’, ‘Podstawy Strategicznej Metody Usprawniania Fonemów – SMURF’, ‘MFT 9-99 STARS – terapia miofunkcjonalna dla osób w wieku 9-99’, ‘Stymulacja traktu ustno-twarzowego’, ‘Karty oceny logopedycznej dziecka’, ‘Mutyzm wybiórczy jako zaburzenie lękowe’, ‘Logosensoryka’, ‘Metoda Zachowań Werbalnych’, ‘VB-MAPP – program do oceny umiejętności językowych i społecznych oraz planowania terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z innymi zaburzeniami rozwojowymi’, ‘Werbogesty – od gestu do słowa i będzie rozmowa’, Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza-terapia-masaż‘, ‘Szkolenie z zakresu stymulacji audio-psycho-lingwistycznej metodą prof. A.A. Tomatisa’, ‘Asystent ucznia z autyzmem’,