Faustyna Czaplewska

faustyna Faustyna Czaplewska

Logopeda w trakcie specjalizacji neurologopedycznej

Ukończyła m.in. następujące szkolenia: ‘Podstawy anatomii dla logopedy’, ‘Nauka czytania – od sylaby do zdania’, udział w Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej ,,Wyzwania logopedii XXI wieku”. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, afazją, z niepełnosprawnością intelektualną, dyslalia wieloraką.