Justyna Zorn

Justyna Zorn

Logopeda specjalista neurologopeda, terapeuta wczesnego wspomagania, terapeuta dzieci ze spectrum autyzmu, terapeuta ręki.

Ukończyła studia podyplomowe “Wczesne wspomaganie, edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju”. Ukończyła III stopniowy kurs doskonalący: “Terapia behawioralna dzieci z autyzmem.”. Ukończyła m. in. szkolenia i warsztaty: “Rozwijanie mowy u dzieci z autyzmem.”, “Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w oparciu o metodę Integracji Sensorycznej.”, “Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Elementy diagnozy i terapii dziecka 0-36 m.ż.”, “Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka. Strategie leczenia wg Marsha D. Klein i Tracy A. Delaney.”, “Jak to być jąkającym się.”, “Zaburzenia mikroflory jelitowej i nadwrażliwości pokarmowe w zaburzeniach ze spektrum autyzmu.”, “Integracja odruchów z całościowym systemem ciało-intelekt.”, “Opóźniony rozwój mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne.”, “Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia.”, “Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne.”, “Metoda Krakowska – Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją).”, “Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji (pochodzenia korowego), alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo.”, “Afazja. Postępowanie z chorym w ostrym okresie udaru. Diagnoza i terapia.”, “Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób dorosłych chorych neurologicznie.”, “Terapia Ręki”.