Magda Jarząbek-Barzowska

magda j Magda Jarząbek Barzowska

Logopeda specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta SI, terapeuta bilateralny, terapeuta ręki.

Ukończyła m. in następujące kursy i szkolenia: ‘Trzystopniowy kurs z zakresu teorii, diagnozy i terapii integracji sensorycznej wg Ayres prowadzone przez ASI – Ayres Sensory Integration w Kalifornii. Wykładowcy: Zoe Mailloux, Elisabeth Soechting’, ‘Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych cz. 1’, ‘Terapia Ręki stopień I i II’, ‘Wczesna terapia logopedyczna. Zaburzenia mowy i funkcji pokarmowych, diagnoza oraz terapia logopedyczna małego dziecka od 0 do 4 r.ż.’, ‘Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania’, ‘Dyzartria wyzwaniem dla logopedy’, ‘Guguhopla – od zabawy do mówienia’, ‘Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna’, ‘Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensomotorycznym’, ‘Badanie logopedyczne dzieci w wieku 2 – 8 lat’ ‘Ankyloglossia u noworodków i niemowląt. Diagnoza i terapia’, ‘Interdyscyplinarne leczenie wad zgryzu, artykulacji, narządu ruchu i postawy ciała’, ‘Elastyczny, Terapeutyczny Taping w logopedii zgodnie z podejściem Esther de Ru’ ‘Terapia sygmatyzmu bocznego i międzyzębowego’, ‘Szkolenie z obsługi testu KOLD – Diagnoza: Karty Oceny Logopedycznej’, ‘Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie’, ‘Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia’, ‘Bilateralna integracja – program indywidualny – Katarzyna i Martin Rychetsky’, ‘Miogopedia – terapia miofunkcjonalna praktycznie’, ‘Głoski motorycznie’