Małgorzata Bieńko

malgorzata bienko Małgorzata Bieńko

Małgorzata Bieńko

Terapeuta SI, pedagog specjalny, trener TUS

Na Uniwersytecie Gdańskim ukończyła studia licencjackie licencjat z pedagogiki specjalnej – edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń, następnie studia magisterskie pedagogika specjalna – rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z pedagogiką wczesnoszkolną. Następnie ukończyła kurs z integracji sensorycznej w PSTIS, zostając tym samym diagnostą i terapeutą SI. Ukończyła również kurs Trenera Umiejętności Społecznych.