Patrycja Rzymska

Neurologopeda

Ukończyła m. in.  szkolenie „Oddychanie – terapia ustno-twarzowa”, “Napięcie mięśniowe w obszarze orofacjalnym”, „Wzmacnianie stabilizacji żuchwy oraz dysocjacji ruchów artykulatorów”, „Metoda zachowań werbalnych, czyli wczesna interwencja behawioralna”, „Zachowania niepożądane u dzieci”, „Mowa i komunikacja u osób z autyzmem”. Posiada wielotetnie doświadczenie w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, afazją, z dyslalią, ze spectrum autyzmu, dzieci z zaburzeniami miofunkcjonalnymi.