Weronika Budzyńska

Logopeda w trakcie specjalizacji neurologopedycznej, audiolog, pedagog

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi w różnym wieku i z różnymi problemami z mową i wymową: dyslalia, opóźnionym rozwojem mowy, afazją, dziećmi z problemami miofunkcjonalnymi, niesłyszącymi. Ukończyła kurs języka migowego I i II stopień, kurs komunikacji wspomagającej i alternatywnej.