Weronika Szydłowska

weronika sz Weronika Szydłowska

Odbyła następujące kursy i szkolenia: ‘Funkcja połykania w kontekście terapii logopedycznej’, ‘Stymulacja traktu ustno- twarzowego’, ‘Kształtowanie prawidłowego mechanizmu oddechowego jako pierwszy etap pracy logopedy z pacjentem’, ‘Pozycja spoczynkowa języka w diagnozie miofunkcjonalnej niemowląt’, ‘Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym’, ‘Wszystko o wędzidełku. W pigułce. Okiem praktyka’, ‘Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postepowanie logopedyczne’, ‘Logorytmika w profilaktyce i terapii logopedycznej’, ‘AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna- jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub osobą dorosłą z autyzmem’, ‘Mowa czy rozmowa. Aktywności kształtujące komunikację werbalną’, ‘Problemy diagnostyczne w przypadku afazji u osób dorosłych’, ‘Rehabilitacja logopedyczna pacjentów po laryngektomii’, ‘Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie’