OFERTA

oferta OFERTA

Integracja sensoryczna, rehabilitacja dzieci, tus, trening umiejętności społecznych, terapia si, karmienia, neurologopedyczna – Gdańsk

Twoje dziecko ma dwa lata i nadal nie mówi? Zniekształca i deformuje wiele głosek? Jego mowa jest niewyraźna? Czy może martwi Cię, że nie reaguje na to, co do niego mówisz? Czy też Twoje dziecko ma wzmożoną lub obniżoną wrażliwość na bodźce np. dotykowe, dźwiękowe, lub zauważasz u niego słaby poziom uwagi, problemy z koordynacją ruchową? Trapią Cię jego trudności w zachowaniu? Niepokoi jego rozwój?

Oferujemy wieloaspektową i holistyczną diagnozę oraz w pełni zindywidualizowaną terapię (logopedyczną, pod kątem zaburzeń przetwarzania sensorycznego, psychologiczną, pedagogiczną). Dostosowujemy metody i narzędzia do potrzeb naszych podopiecznych. Określamy obszary wymagające wsparcia oraz mocne strony dziecka, na których bazujemy podczas terapii.

Pomagamy odzyskać prawidłowe funkcje jamy ustnej u pacjentów w trakcie leczenia ortodontycznego w oparciu o terapię miofunkcjonalną. Pracujemy nad uzyskaniem normatywnej wymowy u młodzieży i dorosłych.

_______________________________________________________________

Terapia logopedyczna / neurologopedyczna / wczesna interwencja logopedyczna

120 zł

Terapia SI (zaburzeń przetwarzania sensorycznego)

130 zł

Terapia pedagogiczna

130 zł

Terapia ręki

130 zł

Terapia psychologiczna

150 zł

Konsultacja logopedyczna / neurologopedyczna

od 150 zł

Diagnoza logopedyczna / neurologopedyczna

300 zł (wraz z pisemną informacją z diagnozy)

Diagnoza pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej (wywiad, 2 spotkania z dzieckiem, omówienie diagnozy)

450 zł

Konsultacja psychologiczna

150 zł

Diagnoza miofunkcjonalna

280 zł

Terapia miofunkcjonalna, przygotowanie do zabiegu chirurgicznej korekcji skróconego wędzidełka języka

100 – 150 zł

Pisemna opinia z diagnozy logopedycznej / neurologopedycznej / diagnozy SI (zaburzeń przetwarzania sensorycznego)

100 zł

Rehabilitacja niemowląt i małych dzieci NDT Bobath

pierwsza wizyta 170 zł
kolejne wizyty 150 zł

Wczesna interwencja logopedyczna niemowląt

130 zł

Terapia jedzenia, wybiórczości pokarmowej

diagnoza 400 zł
terapia 140 zł

Treningi TUS grupowe

90 zł za spotkanie

Badanie rozwoju psychoruchowego dziecka testem KORP

450 zł

.

Opłata za terapię jest wnoszona z góry na początku każdego miesiąca. Opłata za zajęcia terapeutyczne odwołane z wyprzedzeniem przechodzi na kolejny miesiąc. Odwołane zajęcia można także odrabiać w innym terminie.