PSYCHOLOG DZIECIĘCY – GDAŃSK

Psycholog dziecięcy – wbrew nazwie – pracuje nie tylko z dziećmi, ale także z ich rodzicami i najbliższym otoczeniem. Jest to osoba, która ocenia rozwój dziecka i funkcjonowanie rodziny. Podczas oceny ważny jest wywiad z rodzicem, niejednokrotnie zbadanie postaw rodzicielskich – rozpatrzenie problemu z perspektywy środowiska, w którym dziecko funkcjonuje. Psycholog dla dzieci oceniając rozwój dziecka zwraca uwagę na kompetencje społeczne, sprawność fizyczną, zachowanie, zabawę, emocje, więź z rodzicem, koncentrację uwagi, funkcjonowanie zmysłów, mowę oraz komunikację. Badanie ma zazwyczaj charakter funkcjonalny i przybiera formę zabawy (tak jak ewentualna późniejsza terapia). Wnikliwa analiza zgłaszanego problemu, ocena zachowań dziecka i rodziny pozwala na pomoc rodzicom i rozwiązanie trudności. Z jakimi problemami mogą zgłosić się rodzice? Mogą być to problemy związane ze snem, jedzeniem, adaptacją, niepokojącymi zachowaniami (opóźnienia czy regresu w rozwoju poszczególnych funkcji), przeżywaniem lęków, trudnościami w nawiązaniu relacji, zachowaniami wskazującymi na jednostkę chorobową, a także różnymi zdarzeniami losowymi, traumami. Rodzice zgłaszając się do psychologa w naszym Centrum LOGO-PED w Gdańsku mogą liczyć na pomoc z zakresu tak zwanego poradnictwa, czyli doboru zabawek i zabaw adekwatnych do wieku, doboru literatury z zakresu psychologii rozwojowej i wzmacniania kompetencji rodzicielskich, wyboru zajęć dodatkowych czy tych wspomagających rozwój.