TERAPIA KARMIENIA, WYBIÓRCZOŚCI POKARMOWEJ – GDAŃSK

CZYM JEST WYBIÓRCZOŚĆ POKARMOWA?

terapia karmienia 1 300x199 Terapia karmieniaWybiórczość pokarmowa to specyficzny i trwały wzorzec zachowania, polegający na odmawianiu spożywania pokarmów, które nie należą do grupy preferowanej przez dziecko. Wybiórczości pokarmowej towarzyszyć mogą takie zachowania jak, np. opór przed samodzielnym jedzeniem, dławienie się, reagowanie odruchem wymiotnym, wypluwanie jedzenia, zabawa jedzeniem, podwyższony niepokój i poziom pobudzenia. Przyczyny mogą być różne: organiczne, motoryczne, sensoryczne, behawioralne oraz środowiskowe. Podczas diagnozy wybiórczości pokarmowej przeprowadzana jest diagnoza problemu: ocena badań medycznych, ocena budowy anatomicznej oraz umiejętności oralno-motorycznych (m.in. gryzienia, żucia, połykania), ocena przetwarzania sensorycznego w sferze oralnej, ocena dotychczasowych doświadczeń dziecka związanych z jedzeniem i warunków środowiskowych. Następnie w oparciu o informacje uzyskane w trakcie diagnozy opracowywany jest indywidualny plan terapeutyczny dostosowany do trudności dziecka. W naszym Centrum w Gdańsku terapeuta karmienia, wybiórczości pokarmowej pracuje z dziećmi w różnym wieku, mającym tego typu problem z jedzeniem.