LOGOPEDA – GDAŃSK

terapia.logopedyczna 300x200 Terapia logopedycznaTerapia logopedyczna nie opiera się wyłącznie na pracy nad wymową, ale również pomaga niwelować występujące bariery w komunikacji językowej. Prawidłowy rozwój mowy jest warunkiem właściwego rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego dziecka. Nieprawidłowa, niewyraźna wymowa, ubogi zasób słownictwa – to częste przyczyny trudności szkolnych i niepowodzeń w kontaktach rówieśniczych. Zaburzenia w rozwoju mowy wpływają niekorzystnie na poczucie własnej wartości i kształtowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby. Logopeda w Centrum LOGO-PED w Gdańsku pracuje z wadami wymowy, zaburzeniami mowy, także spowodowanymi nieprawidłowym oddychaniem, połykaniem, pozycją spoczynkową języka oraz nieprawidłowym zgryzem.