Terapia logopedyczna / neurologopedyczna u dzieci z:

  • różnego rodzaju zaburzeniami mowy oraz wymowy,
  • różnorodnymi wadami wymowy,
  • specyficznymi zaburzeniami rozwoju mowy i języka,
  • autyzmem, Zespołem Aspergera,
  • opóźnionym rozwojem mowy, z afazją/dysfazją,
  • dyzartią, oligofazją, upośledzeniem umysłowym, niedosłuchem,
  • rozszczepem wargi i podniebienia, jąkaniem, mutyzmem.

Terapia logopedyczna prowadzona jest z elementami ergoterapii oraz elementami integracji sensorycznej.