CZYM JEST TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS) – Gdańsk?

Jest jedną z metod ukierunkowaną na uczenie się przez dzieci i młodzież efektywnych sposobów funkcjonowania wśród innych ludzi jest TUS, czyli Trening Umiejętności Społecznych. To terapia, jaką realizujemy również w naszym Centrum w Gdańsku. Ma ona na celu wspieranie: komunikacji – uczy słuchania, reagowania na wypowiedzi, zadawanie pytań, kompetencji prospołecznych – czyli m.in. tworzenie i utrzymywanie granic, pomaganie, radzenia sobie w trudnych sytuacjach – nauka asertywności, proszenia o pomoc itp. Ponadto podczas Treningu Umiejętności Społecznych skupiamy się na takich sferach jak rozpoznawanie i nazywanie emocji czy budowanie własnej tożsamości poprzez m.in. odkrywanie swoich mocnych i słabszych stron.

W JAKI SPOSÓB SĄ PROWADZONE ZAJĘCIA TUS W NASZYM CENTRUM W GDAŃSKU?

Tego typu zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach, a uczestnicy TUS mają przede wszystkim za zadanie obserwować zachowania innych i to jak się sami zachowują w stosunku do tych osób. Podczas określonego cyklu dzieci i młodzież wchodzą w różne interakcje pomiędzy sobą oraz poznają i ćwiczą za pomocą modelowania wybrane umiejętności. Tego rodzaju trening zalecany jest pacjentom z całościowymi zaburzeniami rozwoju (ASD) czy trudnościami typu: agresja, nieśmiałość, zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Kształtowanie określonych kompetencji jest bardzo ważną formą wspierania rozwoju najmłodszych. Celem zajęć jest to, aby ich uczestnicy zmienili swoje dotychczasowe zachowanie i byli zdolni do lepszego funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi.