Karolina Kuraś

karolina Karolina Kuraś

Karolina Kuraś

Neurologopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta ręki, wokalistka

Odbyła m. in. następujące kursy i szkolenia:

‘Integracja sensoryczna. Stopień I i II – posiada uprawnienia do diagnozowania oraz prowadzenia terapii zaburzeń integracji sensorycznej.’,  ‘Terapia behawioralna dzieci z autyzmem – III stopniowy kurs.’,  ‘Niedokształcenie mowy – afazja rozwojowa.’, ‘Ocena funkcjonalna traktu ustno – twarzowego. Mioterapia. ‘, ‘Makaton. Program rozwoju komunikacji – szkolenie I stopnia.’, ‘Wykorzystanie metody werbo – tonalnej w terapii dzieci z problemami w komunikacji językowej.’, ‘Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia – szkolenie I stopnia.’,  ‘Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia.’, ‘Stymulacja traktu ustno – twarzowego’, ‘Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza-terapia-masaż.’, ‘Terapia Małego Dziecka z ASD.’