Lubię mówić

„Lubię mówić” to seria przeznaczona dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Składa się ona z 6 części. Pierwsza część „Lubię mówić” to materiał obejmujący wyrazy dwusylabowe złożone z sylab otwartych (typu „mapa, buty”) oraz jednosylabowe, zakończone spółgłoską (typu „dom”). Druga część „Lubię mówić” zawiera materiał obejmujący wyrazy trzy i czterosylabowe złożone z sylab otwartych (typu „topola”, „malina”, „samoloty”, „telefony”), oraz wyrazy dwu i trzysylabowe zakończone sylabą zamkniętą (typu „palec”, „osioł”, „kapitan”, „tulipan”). W tych dwóch pierwszych częściach materiał został pogrupowany następująco: zdjęcia prezentujące rzeczowniki, przymiotniki i przyimki – dziecko nazywa przedmioty ukazane na zdjęciach oraz ich cechy, zdjęcia pokazujące czynności – dziecko nazywając obrazki używa zdań.

Wielkim atutem publikacji jest ogromna ilość zdjęć wydrukowanych na sztywnym kartonie, które można wykorzystać w rozmaity sposób – nie tylko jako barwną pomoc do kart pracy, ale także do różnych zabaw mających na celu grupowanie i porządkowanie np. ze względu na wspólną cechę, przynależność do miejsca itp.

Trzecia część „Lubię mówić’ zawiera materiał obejmujący wyrazy trudniejsze – z grupami spółgłoskowymi. Ponieważ ta część jest częścią zawierająca najtrudniejszy materiał, tutaj zamiast zdjęć znajdują się ilustracje do kilkuwyrazowych wyrażeń.

Wszystkie trzy części posiadają czarnobiałe karty pracy, które można powielać oraz zbiór krótkich opowiadań wraz z ilustracjami po to, by można było przećwiczyć materiał wyrazowy zaprezentowany wcześniej – w dłuższych wypowiedziach.

Część 4 „Lubię mówić. Etap bardzo prostych zdań.” ma na celu uczyć dzieci konstruowania prostych zdań. Na początkowym etapie pracy skupiamy się na najprostszych zdaniach i tylko te ćwiczymy, pomijając bardziej rozbudowane zdania (np. „Miś idzie”, „Lala je”). Następnie, gdy dziecko opanuje proste zdania, wracamy do nich rozbudowując je (np. „Miś idzie do domu”, „Lala je zupę”). Bardziej rozbudowane zdania mają za zadanie uczyć dziecka odmiany rzeczownika, umiejętności określania osoby (z kim? kogo? komu?), miejsca („do domu, po polu, na kocu”), czyli prostych zasad gramatycznych. Do książki dołączone zostały kolorowe obrazki do wycięcia tak, by można było jeszcze raz przećwiczyć zdania z dzieckiem samodzielnie układającym obrazek do zdania.

Cześć 5 „Lubię mówić” to odmiana rzeczownika oraz określanie stosunków przestrzennych. W jaki sposób korzystać publikacji? Przed dzieckiem rozkładamy dwa obrazki do porównania np. karta 3a i karta 3b. Na obrazkach jest podobna historyjka, lecz z innymi szczegółami – coś na zasadzie „jakimi szczegółami różnią się obrazki”. Dziecko patrząc na te obrazki ma je porównać i opisać, co się na nich dzieje, czym się różnią np. na jednym obrazku „drzewo rośnie przed domem”, zaś na drugim – „drzewo za domem”. Dwa obrazki zazwyczaj nie są „wiernym odbiciem”, są one często tylko podobne np. „hipopotam wchodzi do stawu”, ale „foka wychodzi ze stawu”. Inny sposób pracy z kartami – to zadawanie dziecku pytań i oczekiwanie na odpowiedź dziecka. Jeżeli chcemy z dzieckiem ćwiczyć odmianę rzeczownika przez przypadki, to zadajemy odpowiedni rodzaj pytań np. „komu daje rybę” – „foce”, „z czego zsiada dziewczynka?” – „ze słonia”. Możemy ćwiczyć tylko określanie stosunków przestrzennych np. „gdzie stoi samochód” – „za autobusem”, „gdzie siedzą dzieci?’ – „na sankach”.

Część 6 „Lubię mówić. Odmiana czasownika.” Prezentowana publikacja obejmuje materiał z ćwiczeniami dotyczącymi odmiany czasownika przez osoby, liczbę i czas oraz rodzaj. Materiał podzielony został na 3 grupy. Są to karty z obrazkami ilustrującymi odmianę przez czas oraz rodzaj, karty z obrazkami ilustrującymi odmianę przez osobę i liczbę, oraz karty z obrazkami do opowiadania lub opowiadania na pytania.